Rapport från fredagsmöte om naloxon

I fredags deltog jag i ett möte där Beroendecentrum Stockholm, Sprutbytet i Stockholm och Skåne, beroendevården i Skåne, Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen var representerade.

Hitresta sakkunniga från Australien och Norge redogjorde för sina erfarenheter av Naloxonutdelning (i princip fick man en kort utbildning i hur att administrera det, information om halveringstider etc) och riktigt intressant var det norska försöket där man hade gjort erfarenheten att för att få ngn effekt på dödstalen så måste man ut med Naloxon "en masse".

Diskussionen vi hade gick ut på att Naloxon borde finnas tillgängligt varhelst det fanns människor som använde opiater; metadonmottagningar, sprutbyten, härbärgen etc.

I fredags deltog jag i ett möte där Beroendecentrum Stockholm, Sprutbytet i Stockholm och Skåne, beroendevården i Skåne, Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen var representerade.

Hitresta sakkunniga från Australien och Norge redogjorde för sina erfarenheter av Naloxonutdelning (i princip fick man en kort utbildning i hur att administrera det, information om halveringstider etc) och riktigt intressant var det norska försöket där man hade gjort erfarenheten att för att få ngn effekt på dödstalen så måste man ut med Naloxon "en masse".

Diskussionen vi hade gick ut på att Naloxon borde finnas tillgängligt varhelst det fanns människor som använde opiater; metadonmottagningar, sprutbyten, härbärgen etc.

Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm, uttryckte sin förvåning över att "vi inte gjort detta redan".
Riktigt positivt kändes det!

Det hinder man kan förutse ligger i det faktum att Naloxon är receptbelagt och att det idag förutsätts att man skriver ut ett preparat till den som ska använda det. Man saknar helt enkelt vägar att förskriva till tredje man.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndighetens representanter påpekade att regeringen specifikt hade lyft de höga dödstalen och åtgärder för att komma åt problemet som ett viktigt område.

Socialstyrelsens representant berättade att man skulle ha ett möte med regeringsrepresentanter och hoppades då kunna lyfta frågan om Naloxon.

Då så skett ska vi; Svenska Brukarföreningen, åter träffa representanter för beroendevården i Stockholm för att fortsätta diskussionen om hur man ska kunna göra verklighet av denna så viktiga fråga, som bildligt talat handlar om liv och död, och där det inte finns någon tid att förlora om våra vänner ska överleva!

Christina Paulsrud, Svenska Brukarföreningen/ Stockholm