Klartecken för sprututbyte i Kristianstad

Nu har IVO, inspektionen för vård och omsorg, beviljat tillstånd för Region Skåne att starta en sprututbytesverksamhet på Centralsjukhuset i Kristianstad. Inom vuxenvården på kommunen är man positiva till att verksamheten nu kan öppna.

P4 Kristianstad rapporterar.

Grattis säger vi på Svenska Brukarföreningen.

Nu har IVO, inspektionen för vård och omsorg, beviljat tillstånd för Region Skåne att starta en sprututbytesverksamhet på Centralsjukhuset i Kristianstad. Inom vuxenvården på kommunen är man positiva till att verksamheten nu kan öppna.

P4 Kristianstad rapporterar.

Grattis säger vi på Svenska Brukarföreningen.