Grekland startar metadonprogram i fängelse

Grekland startar nu upp sitt första metadonprogram för opiatberoende personer i fängelse. Viktigt och bra steg! Man kommer även erbjuda en hel rad av andra åtgärder i programmet, bla kommer det finnas två psykologer, och en social arbetare till hands.

Inte bara kommer man att minska bruket av narkotika inne i fängelset med alla risker. Utan man ger också internerna bästa möjliga behandling och förutsättningar för en bra start den dag dom lämnar anstalten. Risken för överdos direkt efter muck minskar dessutom drastiskt. Vilket är rätt vanligt eftersom personen inte längre har samma tolerans som innan uppehållet.

Grekland startar nu upp sitt första metadonprogram för opiatberoende personer i fängelse. Viktigt och bra steg! Man kommer även erbjuda en hel rad av andra åtgärder i programmet, bla kommer det finnas två psykologer, och en social arbetare till hands.

Inte bara kommer man att minska bruket av narkotika inne i fängelset med alla risker. Utan man ger också internerna bästa möjliga behandling och förutsättningar för en bra start den dag dom lämnar anstalten. Risken för överdos direkt efter muck minskar dessutom drastiskt. Vilket är rätt vanligt eftersom personen inte längre har samma tolerans som innan uppehållet.

Sverige behöver utöka sina möjligheterna till substitutionsbehandling inom kriminalvården. Även om vi idag har tre anstalter som erbjuder möjligheten till behandling, så är platserna alldeles för få. Ingen är garanterad att behålla medicinen. Det måste förbättras. Alla måste få tillgång till en livräddande behandling även i fängelse.