Heroin kan rädda liv – Ny tankeväckande kampanj

Inför International AIDS Conference 2014 i Melbourne har den tyska organisationen Deutsche AIDS-Hilfe lanserat en engelsk version av sin kampanj Do You Know? (Visste du att?)

Kampanjen vill få människor att tänka till, om bl.a. konsumtionsrum och heroinförskrivning.

Se bilder nedanför.

Mer info om att heroin kan rädda liv.

Mer info om att injicera narkotika kan vara både säkert och rent.

Inför International AIDS Conference 2014 i Melbourne har den tyska organisationen Deutsche AIDS-Hilfe lanserat en engelsk version av sin kampanj Do You Know? (Visste du att?)

Kampanjen vill få människor att tänka till, om bl.a. konsumtionsrum och heroinförskrivning.

Se bilder nedanför.

Mer info om att heroin kan rädda liv.

Mer info om att injicera narkotika kan vara både säkert och rent.