Replik från SBF i Expressen/GT – Sprututbyten minskar smittspridningen

Läs vår debattartikel i Expressen/GT där vi svarar på kritiken mot Stockholms sprutbyte från bl.a. Anti Avsan (m).

Skriven av Berne Stålenkrantz (Svenska Brukarföreningen) och Christina Paulsrud (Stockholms Brukarförening).

Hampus Magnuson och Anti Avsan säger i GT 9/5 att evidensen för sprututbytens positiva effekt på smittspridning inte skulle vara fastslagen. Intressant i det sammanhanget är att motståndarna aldrig kan leverera forskning som stöder deras påståenden, för det är inget annat än vilt tyckande.

Läs vår debattartikel i Expressen/GT där vi svarar på kritiken mot Stockholms sprutbyte från bl.a. Anti Avsan (m).

Skriven av Berne Stålenkrantz (Svenska Brukarföreningen) och Christina Paulsrud (Stockholms Brukarförening).

Hampus Magnuson och Anti Avsan säger i GT 9/5 att evidensen för sprututbytens positiva effekt på smittspridning inte skulle vara fastslagen. Intressant i det sammanhanget är att motståndarna aldrig kan leverera forskning som stöder deras påståenden, för det är inget annat än vilt tyckande.

Läs den här eller nedanför.

Läs även 1: Beroende- och infektionsläkaren Martin Kåbergs svar på kritiken: Kom och se hur det fungerar i Stockholm.

Läs även 2: Daniel Bernmar, ordförande (V) SDN Örgryte-Härlanda, ersättare i kommunfullmäktige: All forskning stöder sprututbyte.

 

Sprututbyten minskar smittspridningen

Vi som är för rena och sterila sprutor har enormt mycket stöd, för vad kan vara tyngre än att de flesta FN-organisationer, Internationella Röda korset men också från Världsbanken.

Naturligtvis stöder de sig på evidens. Artikelförfattaren gör en jämförelse mellan Göteborg och Malmö/Lund – utan att närmare beskriva vad som jämförs! De upprör sig om Schweiz, men vi tänker titta på två grannländer, Danmark och Norge.

I Danmark räddades 117 narkomaner till livet förra året efter att ha överdoserat i konsumtionsrum. I Vancouver har man 2004–2010 räddat 1 400 överdoser till livet (källa: Narkotikapolisens förenings tidning). Avsan och Magnusson kallar dylika verksamheter för skräckexempel. Ett sådant påstående är för oss ”missbrukare” ett tydligt tecken på att våra liv är mindre värda än andra.

Att man blandar ihop utdelning av sterila sprutor med narkotikapolitik är lika felaktigt som att kalla smärtlindring med morfin för narkotikapolitik. Båda interventionerna är ren hälso- och sjukvård och ska därför beslutas av smittskydd- och infektionsläkare.

Vi i Brukarföreningen har ett nära samarbete med sprutbytet i S:t Göran och vet, att man utöver att se till att brukarna använder sterila verktyg även bistår med annat. Nyligen hjälpte Stockholms Brukarförening i samarbete med sprutbytets medicinskt ansvarige, överläkare Martin Kåberg, en av våra medlemmar att få hjälp mot ett destruktivt bruk av narkotika. Utan det förtroende som etablerats mellan henne och sprutbytets personal så skulle utgångsläget för, och sannolikheten att, kunna lotsa denna tjej till en säkrare situation inom beroendevården varit mycket lägre.

För många brukare är sprutbytet den enda vårdkontakt man har.

Att hänvisa till KRIS – en organisation som närmast positionerat sig som nykterhetsextremister – är inte relevant. Naturligtvis är KRIS emot sprutbyte. Men man glömmer lite påpassligt att berätta att i princip alla brukarföreningar och klientrörelsen som finns på narkotikaområdet enhälligt är för.

Det finns inte mycket som är bra med den gamla politiken, det är hög tid att vi i stället för att moralisera och exkludera börjar möta människor där de faktiskt befinner sig i livet – inte där vi anser att de borde vara.

 

Berne Stålenkrantz

Svenska Brukarföreningen

Christina Paulsrud

Stockholms Brukarförening