Pressmeddelande: Brukarvänspriset 2014 går till Rolf Nilsson

Årets Brukarvänspristagare 2014 är en människa som många brukare känner och som ju varit en brukare själv. 

Det är första gången Brukarvänspriset går till en av ”oss”, och det har därför aldrig känts så viktigt och så värdigt att utse en eldsjäl inom brukarrörelsen och som har kämpat i så många år för sin hjärtefråga. 

Årets pristagare har en lång historia tillsammans med både Svenska Brukarföreningen och Stockholm Brukarförening. 

När vi bildades 2002 så bildades samtidigt föreningen Stockholms hemlösa som satte hemlöshet på kartan på allvar.

Sedan dess har våra vägar korsats många gånger, t ex i samarbete inom brukarnätverket: Inget Om Oss, Utan Oss.

Årets Brukarvänspristagare 2014 är en människa som många brukare känner och som ju varit en brukare själv. 

Det är första gången Brukarvänspriset går till en av ”oss”, och det har därför aldrig känts så viktigt och så värdigt att utse en eldsjäl inom brukarrörelsen och som har kämpat i så många år för sin hjärtefråga. 

Årets pristagare har en lång historia tillsammans med både Svenska Brukarföreningen och Stockholm Brukarförening. 

När vi bildades 2002 så bildades samtidigt föreningen Stockholms hemlösa som satte hemlöshet på kartan på allvar.

Sedan dess har våra vägar korsats många gånger, t ex i samarbete inom brukarnätverket: Inget Om Oss, Utan Oss.

Årets pristagare får priset för sitt enträgna arbete för att föra upp hemlöshetsfrågan och människors utsatthet på dagordningen. Han har aldrig varit rädd för vare sig kritik eller påhopp från de aktörer som länge haft patent på att äga frågan. 

Årets pristagare har alltid varit en tung röst för de hemlösa och för de som inte kan föra sin egen talan mot myndigheter och andra aktörer som lever på hemlösheten. Det har han gjort utan egen vinning. 

Han förkroppsligar en uthållighet som är beundransvärd och oerhört viktig när det gäller att hålla fast vid grundtanken att alla människor är värda att bli bemötta som människor.

Aldrig ge vika, aldrig kompromissa, i allt det som faktiskt betyder något att hålla fast vid, och inte minst även när han bemötts negativt och ointresserat av en omvärld som inte ens kan föreställa sig hur utsatta människor kan vara i vårt samhälle. 

Årets pristagare har alltid varit och kommer alltid vara personen på gatans vän och det är därför han får årets Brukarvänspris. Han förstår vikten av att fortsätta kämpa, envist och långsiktigt.

Rolf Nilsson. Roffe, är årets brukarvänspristagare.

Ur en av Rolfs texter:

”De frivilligorganisationer som en gång klev in i det tomrum som uppstod där socialtjänsten inte räckte till, har istället för att påvisa missförhållandet hamnat i ett symbiosförhållande till både de fattiga och till socialtjänsten. De har inte heller lyckats med att hjälpa människor. Det vill säga ut ur sin fattigdom, ut ur sin hemlöshet, ut ur ett eventuellt missbruk.

”Däremot har de som organisationer vuxit och vuxit och vuxit. Detta samtidigt som de fattiga har blivit fler och fler och fler. Boendekostnaderna ökar, utsikterna om ett drägligt liv med ett fungerande privatliv glider allt längre bort från de som en gång blivit stämplade. Själv fick jag stämpeln ’vanartigt barn’ vid åtta års ålder. Men på sätt och vis är jag idag tacksam för att det inte blev ’artigt barn’.”

Rolf är en av alla de som började sitt liv under den förödande etiketten ”vanartiga barn”. En förfärlig etikettering och hantering av barn som förstört så många liv redan på förhand när de vandrat mot vuxen ålder. 

En epok som vi direkt kan kalla för en svensk skamfläck. Den säger så mycket om hur viktigt det är att se människan först, individ för individ. Vi tror nog många gånger att vi rört oss förbi det här med att döma och stämpla människor till utanförskap, men det vet ju vi av egen erfarenhet att det inte är sant. 

Det är inte acceptabelt med hemlöshet, det är inte acceptabelt med ett utanförskap som inte bryts på grund av brist på politisk vilja att ge människor grundtryggheten att ha någonstans att bo, att ha ett hem att utgå från. Ingenting kan förändra en människas liv mer än ett eget hem, helt oavsett vem man är. Detta är Rolfs ledstjärna, och även om han numera har ett eget hem glömmer han aldrig vilka villkor som människor har att tampas med för att bli en del av samhället och gemenskapen.  

För vilka etiketter som samhället är ivriga att klistra på människor som inte ”lyckats” eller som av olika anledningar inte lever upp till samhällets normer, har människor rätt att ses som människor och med det lika rättigheter och skyldigheter som alla medborgare i Sverige. 

Vi har mycket att lära av Rolf, om vi i samhället menar allvar med att påstå att alla människor är lika trots våra olikheter som individer.

 

§ 8. FÖRORDNANDE AV BRUKARVÄNSPRISET: 

Till en person, organisation eller grupp som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att förbättra situationen för de människor som utgör Svenska Brukarföreningens medlemskollektiv kan föreningen ge ett erkännande i form av ett pris. Insatsen skall värderas utifrån dess överensstämmelse med Svenska Brukarföreningens i sin stadga uttalade målsättning och ideologi. Priset delas ut vid ett tillfälle per år i samband med föreningens årliga medlemsmöte.

* * *

Kontakt: 

Berne Stålenkrantz, ordförande Svenska brukarföreningen, 070 535 76 45, 08 20 80 70 berne.stalenkrantz@svenskabrukarforeningen.se

Svenska Brukarföreningen (SBF) är en ideell organisation som består av och stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatberoende eller andra droger. SBF stödjer såväl harm reduction som mänskliga rättigheter.

http://www.svenskabrukarforeningen.se/