Minskat antal rapporterade hivfall bland personer som injicerar narkotika

Folkhälsomyndigheten rapporterar att antalet rapporterade hiv-fall bland personer som injicerar narkotika minskat de senaste åren. Annars ligger antalet fall på en stabil nivå. Förekomsten av hiv i Sverige dominerar i gruppen män som har sex med män. I världen är dock heterosexuella samlag den vanligaste smittvägen. Folkhälsomyndigheten tror att det kan finnas flera orsaker till att förekomsten av hiv bland personer som injicerar narkotika har minskat. Bland annat hävdar man att ökad tillgång till rena kanyler och sprutor, samt ändrade injektionsvanor kan ligga bakom minskningen.

Folkhälsomyndigheten rapporterar att antalet rapporterade hiv-fall bland personer som injicerar narkotika minskat de senaste åren. Annars ligger antalet fall på en stabil nivå. Förekomsten av hiv i Sverige dominerar i gruppen män som har sex med män. I världen är dock heterosexuella samlag den vanligaste smittvägen. Folkhälsomyndigheten tror att det kan finnas flera orsaker till att förekomsten av hiv bland personer som injicerar narkotika har minskat. Bland annat hävdar man att ökad tillgång till rena kanyler och sprutor, samt ändrade injektionsvanor kan ligga bakom minskningen.

Redaktionen för Hepatitportalen noterar dock HCV-prevalensen inte har förändrats och antalet rapporterade fall bland personer som injicerar narkotika har inte ändrats på ett statistiskt signifikant vis. Till detta bör tilläggas att uppåt 90 % av dem som injicerar narkotika i Sverige har hepatit C. Det kan också vara värt att påpeka att smittsamheten hos en person med en väl fungerande hiv-behandling är i princip obefintlig (källa: Folkhälsomyndigheten).

Av detta kan man tveka inför att det går att dra den snabba slutsatsen att de svenska sprutbytena (senaste kom igång 2013 i Stockholm) redan skulle ha gett sådan effekt, däremot med ökade antal personer som får behandling för sin HCV i kombination med att sprutbytena tillgängliggörs för människor som injicerar narkotika kommer det på lång sikt ge resultat.

Denna nyhet publiceras också på HepatitPortalen.se.