Hur motverkar vi överdoser?

Norge är ett av de länder i världen med de mest överdosdödsfall i förhållande till befolkningen. Idag meddelade hälsominister Bent Høie en rad åtgärder för att se till att fler människor överlever.

Bergen är pilotkommun i projektet, tillsammans med flera andra städer som kämpar med hög överdos.

Bör röka heroin
Bent Høie går delvis in följande åtgärder:

Norge är ett av de länder i världen med de mest överdosdödsfall i förhållande till befolkningen. Idag meddelade hälsominister Bent Høie en rad åtgärder för att se till att fler människor överlever.

Bergen är pilotkommun i projektet, tillsammans med flera andra städer som kämpar med hög överdos.

Bör röka heroin
Bent Høie går delvis in följande åtgärder:

  • Flera opiatmissbrukare måste börja röka heroin istället för att injicera det. Faran för överdosering är mycket större med injesering i förhållande till aspiration. Städer där aspiration är mer utbredd har lägre dödsfall.
  • Naloxon nässpray motgift delas ut till användare , anhöriga och andra nära opiatmissbrukare. Det här är ett forskningsprojekt och kommer att genomföras i Bergen och Oslo.
  • Närmare övervakning av användare som skrivs ut från fängelser och behandlingsinstitutioner. Denna grupp är särskilt sårbar för överdoser.
  • Fortsatt utbyggnad av substitutionsbehandling i LAR.

Spännande
Bergen och Oslo är de kommuner som har den högsta andelen narkotikarelaterade dödsfall. Båda städerna har sin egen position som arbetar specifikt med överdoser.

Överläkare Guttorm Brattebø vid akutmedicinsk avdelning i Bergen Hälsa är positiv till flera av åtgärderna.

– Det vanligaste sättet att använda heroin i Norge, det vill säga genom injesering, leder till fler överdoser än vid inandning. Så det är klokt att försöka ändra användningen, sade han.

Överläkare ser också fram emot att naloxon nässpray finns tillgängligt.

– Jag tycker det är spännande. Förhoppningsvis ska vi med detta under året, säger Brattebø.

Källa: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Slik-skal-overdosene-ned-3104138.html