Vård & behandling?

Den berömda vård & behandling som man så gärna talar om, finns den?

Förutom underhållsbehandling för opiat-beroende, så har vi väl inga effektiva metoder att hjälpa drogberoende ?
Hur behandlar man såna som inte har ett problematiskt beroende, som inte heller vill underkasta sig en behandling ? Att straffa de med böter, är ju bevisligen inte alls ett särskilt effektivt sätt att förmå dem att upphöra med sitt bruk, tvärtom.

Den berömda vård & behandling som man så gärna talar om, finns den?

Förutom underhållsbehandling för opiat-beroende, så har vi väl inga effektiva metoder att hjälpa drogberoende ?
Hur behandlar man såna som inte har ett problematiskt beroende, som inte heller vill underkasta sig en behandling ? Att straffa de med böter, är ju bevisligen inte alls ett särskilt effektivt sätt att förmå dem att upphöra med sitt bruk, tvärtom.

Vår patientgrupp, vi som har medicinsk behandling mot ADHD är en särskilt utsatt/uppmärksammad grupp i denna påstådda effektiva narkotikapolitik, trots att endast endast en liten del av vår patientgrupp nyttjar illegal narkotika vid medicinsk behandling. Vi tvingas nu underkasta oss regelbundna drogtester som villkor för medicinering. De som vägrar, inte kan eller de fåtal som faktiskt fastnar i dessa tester med positivt svar på narkotika, åker ur behandlingen. De blir hänvisade till en värdelös sk "missbruksvård" som består av ännu fler drogtester.

Jag antar att drogtester är något man misstar för vård & behandling. Drogtester har inga helande eller botande effekter överhuvudtaget, ändå är det där man nu storsatsar, till glädje för drogtesttillverkarna. Men vad är det som är så himla humant, attitydförändrande & drogförebyggande med dessa oändliga muggar fyllda av urin?