Drug user-aktivisten Cheryl White om självmedicinering, harm reduction och njutningsmaximering

Drug user-aktivisten Cheryl White (Kanada) pratar om sin bipolärdiagnos. Men även om självmedicinering, rekreationellt bruk, och hur drogerna räddat hennes liv.

Intressant om hur droger även kan fylla en viktig funktion i mångas liv, och även föra positiva saker med sig. Något som många har svårt att förstå.

 

 

 

Drug user-aktivisten Cheryl White (Kanada) pratar om sin bipolärdiagnos. Men även om självmedicinering, rekreationellt bruk, och hur drogerna räddat hennes liv.

Intressant om hur droger även kan fylla en viktig funktion i mångas liv, och även föra positiva saker med sig. Något som många har svårt att förstå.