Lagändring av sprututbyte i Maryland

Maryland Senaten tog idag (2014-02-06) bort en inskränkning i den existerande lagen om sprutbyte som förhindrar att brukare kan hämta ut fler verktyg än de lämnar in.

 

Senaten röstade genom proposition 263 med en jordskredsseger 39-5 och den hamnar nu i Kammaren.

Propositionen specificerar inte en gräns på hur mycket verktyg som får hämtas ut vid ett tillfälle, men en av propositionens förespråkare, Senator Verna Jone-Rodwel (D-Baltimore), säger att 50st kan vara en bra siffra att börja på och att propositionen kan ändras om vi vill vara specifika.

Maryland Senaten tog idag (2014-02-06) bort en inskränkning i den existerande lagen om sprutbyte som förhindrar att brukare kan hämta ut fler verktyg än de lämnar in.

 

Senaten röstade genom proposition 263 med en jordskredsseger 39-5 och den hamnar nu i Kammaren.

Propositionen specificerar inte en gräns på hur mycket verktyg som får hämtas ut vid ett tillfälle, men en av propositionens förespråkare, Senator Verna Jone-Rodwel (D-Baltimore), säger att 50st kan vara en bra siffra att börja på och att propositionen kan ändras om vi vill vara specifika.

Propositionen får stöd av hela Baltimores Senat liksom Staden Baltimore. Hälsodepartementet där berättar att ca 2.500 deltar i sprutbytesprogrammet och att de använder ca 200 verktyg per person och år.

Sprututbyten är ett beprövat sätt att minska överföringen av HIV, Hepatit C och andra blodburna sjukdomar bland människor som injicerar droger.

Källa: http://stopthedrugwar.org