Brukarakademin utbildar i hepatit C 27-29 januari 2014 Syninge gård

Pressmeddelande från Svenska Brukarföreningen.

Brukarakademin utbildar i hepatit C 27-29 januari 2014 Syninge gård

Liver or Die är en peer-utbildning om hepatit C som för första gången ges som ett tredagarsinternat på Syninge Kursgård utanför Norrtälje. Utbildningen produceras av Brukarakademin som Svenska Brukarföreningen driver och som syftar till att utbilda brukare och yrkesverksamma om olika brukarfrågor. 

Till denna första kurs har många anmält sitt intresse och 21 personer – från Umeå till Malmö – deltar denna första omgång. Till hösten planeras näsa internatkurs i hepatit C.

Pressmeddelande från Svenska Brukarföreningen.

Brukarakademin utbildar i hepatit C 27-29 januari 2014 Syninge gård

Liver or Die är en peer-utbildning om hepatit C som för första gången ges som ett tredagarsinternat på Syninge Kursgård utanför Norrtälje. Utbildningen produceras av Brukarakademin som Svenska Brukarföreningen driver och som syftar till att utbilda brukare och yrkesverksamma om olika brukarfrågor. 

Till denna första kurs har många anmält sitt intresse och 21 personer – från Umeå till Malmö – deltar denna första omgång. Till hösten planeras näsa internatkurs i hepatit C.

Kurserna i hepatit C är anpassade för att kunna utbilda både brukare och personal som arbetar med vård och behandling, inklusive dem som arbetar med skadereducerande åtgärder, medicinsk behandling eller andra vård- eller samhällstjänster. Med brukare avses människor som aktivt använder narkotika, eller som har använt narkotika, som befinner sig i behandling eller som har haft behandling.

Syftet är att sprida kunskap om hepatit C på ett effektivare sätt i brukarkollektiv (peers) och att ge verktyg för att minska spridning av smittan och öka kunskapen i samhället. 

Förutom att öka kunskapen om hepatit C är syftet med denna utbildning att deltagarna eventuellt ska kunna hålla sina egna utbildningar om hepatit C efter att ha deltagit på denna internatkurs. Dessa utbildningar kommer i sådana fall att hållas lokalt och kunna anpassas därefter.

För mer information gå in på: www.hepatitportalen.se/utbildning

Frågor om Brukarakademin och utbildningarna kan också ställas till Louise Persson

Epost: louise.persson@svenskabrukarforeningen.se

Telefon 08  20 80 70 eller 073 545 32 94