SBF NPF svarar på artikel i DN

Varför attackerar ni oss?

SBF NPF svarar på kolumn i Dagens Nyheter.

Den 2/1 2014 publicerade Dagens Nyheter en kolumn signerad Nathan Shachar med ”fakta” från scientologen Janne Larsson där han okritiskt får uttrycka sitt hat mot personer med ADHD och deras behov av läkemedel.

Naturligtvis behöver man kritisera både psykiatrin och läkemedelsbranschen, men inte med KMRs (den s.k. Kommittén för Mänskliga Rättigheter; en av Scientologsektens frontorganisationer för att kritisera psykiatrin) ögon, de ser bara fantasier och kritiserar fenomen som inte finns.

Varför attackerar ni oss?

SBF NPF svarar på kolumn i Dagens Nyheter.

Den 2/1 2014 publicerade Dagens Nyheter en kolumn signerad Nathan Shachar med ”fakta” från scientologen Janne Larsson där han okritiskt får uttrycka sitt hat mot personer med ADHD och deras behov av läkemedel.

Naturligtvis behöver man kritisera både psykiatrin och läkemedelsbranschen, men inte med KMRs (den s.k. Kommittén för Mänskliga Rättigheter; en av Scientologsektens frontorganisationer för att kritisera psykiatrin) ögon, de ser bara fantasier och kritiserar fenomen som inte finns.

Att inbilla sig att KMR vet något om ADHD eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är inget annat än rent kränkande. Vi kan tala för oss själva!

Vi har inte begåvningsmässiga funktionshinder även om det förekommer att man kan ha både ADHD/Aspergers och ett begåvningsmässigt funktionshinder.

Varken KMR, Janne Larsson eller Nathan Shachar vet vad vi ser som problematiskt med psykiatrin och läkemedelsbranschen. De har ingen aning, men ändå uttalar de sig i vårt namn och får enormt mycket utrymme i media.

Kritik mot artikeln och scentiologerna kom också direkt när den publicerats, vilket är ett bra tecken. På många bloggar, tidningar, Facebook och sociala medier har människor utryckt sina åsikter, även läkare är upprörda.

Nathan Shachar skriver så här: ”Den kemiska obalansens bransch är en rövarkula av oredovisade beroenden, vetenskaplig svindel och samvetslös marknadsföring, där staten lämnat konsumenter och patienter skyddslösa som barn i en mörk skog,”

Det är märkligt att han tror vi behöver skyddas från någon slags ond jätteindustri som vill ”kemiskt förslava” oss med vår egen medicin som i deras ögon är droger. Vi ser centralstimulerande läkemedel helt tvärtom än vad de gör, nämligen som ett hjälpmedel. Det är vår medicin som får oss att leva ett normalt och fungerande liv.

Varje dag kämpar föräldrar för sina barn med funktionsnedsättningar. För att deras barn ska få en trygg och fungerande skolgång samt att kunskap om NPF ska öka och vara obligatorisk hos skolpersonal. Vi ser också mer och mer att vuxna får stå i kö upp till två år för att få en utredning och att övervakade urinprov är ett måste för att överhuvudtaget få ut sina recept.

Okunskapen som finns kring våra diagnoser och våra olikheter är stor. Idag har kunskapen kring psykisk ohälsa visserligen ökat, med okunskapen är fortfarande för stor. Man blir mörkrädd när man läser vad Scientologerna skriver, att kunskapen kan vara så låg och att de totalt ignorerar flera års forskning kring ADHD. Det är precis sådan här okunskap som gör det ännu svårare att göra sig förstådd. Det är helt ok att ha en åsikt, men om någon med egen erfarenhet själv motsäger dig, borde man stanna upp och tänka om.

Varför kan man inte istället glädjas åt att personer får hjälp och mår bättre? Varför har man ett behov av att trampa på dem som redan ligger?

Det är ganska komiskt att man t.ex. accepterar den snabba utvecklingen av tekniska prylar, men när det gäller människan så skall allt helt plötsligt vara som förr. Utveckling som att hitta botemedel och orsaker till olika symtom hos människan verkar vara tabu för vissa och något påhittat för andra.

Inte konstigt att livet blir ännu kämpigare när man hela tiden måste slåss mot dessa fördomar och okunnighet. Vi finns i högsta grad! Våra svårigheter finns och kommer alltid att finnas.

Så visst, fortsätt gärna göra våra liv svårare än vad de behöver vara, med all propaganda mot diagnoser och våra läkemedel. Men vi tänker inte stå bredvid och titta på längre, vi organiserar oss och kommer kämpa för att kunna leva ett anständigt liv för det är vi värda.

 

Anna-Maj Molander, Ordförande i SBF NPF.