Nordic Drugs Stora pris 2013 tilldelas ITOK

Nordic Drugs Stora pris 2013 har tilldelats ITOK i Stockholm, skriver Svensk förening för Beroendemedicin.

Priskommitténs motivering: "ITOK har lyckats med att utvidga läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende så att den också kommer patienter inom kriminalvården till del, vilket är en banbrytande och betydelsefull insats för en svårt utsatt grupp."

Nordic Drugs Stora pris 2013 har tilldelats ITOK i Stockholm, skriver Svensk förening för Beroendemedicin.

Priskommitténs motivering: "ITOK har lyckats med att utvidga läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende så att den också kommer patienter inom kriminalvården till del, vilket är en banbrytande och betydelsefull insats för en svårt utsatt grupp."

Christina Paulsrud, ordförande i Stockholms Brukarförening, kommenterar priset: "Tack vare ITOK öppnades en reell möjlighet för dem som befinner sig inom kriminalvården att få, alternativt behålla, underhållsbehandling för opiatberoende. Det täcker i dagsläget långt ifrån de behov som finns men det är en början och något att vidareutveckla."

ITOK står för Integrerat team för opiatberoende kriminalvårdsklienter och är ett samarbete mellan Beroendecentrum Stockholm och Kriminalvården Region Stockholm.

Personalen mottog priset vid Svensk förening för Beroendemedicins vetenskapliga program (Läkarstämman 2013).

Prissumman är på 50 000 kronor.