Utökad kostnadsfrihet vid vaccinering för vissa patientgrupper

Från 1 januari 2014 gäller beslut om utökad kostnadsfrihet för vissa patientgrupper vid vaccination mot hepatit A och B, skriver Smittskydd Stockholm.

Landstingsfullmäktige har i budgeten för 2014 beslutat om utökad kostnadsfri vaccination för personer som använder droger intravenöst samt för män som har sex med män.

Sedan tidigare har mottagningar i Stockholms läns landsting kunnat vaccinera personer som använder droger intravenöst samt män som har sex med män mot hepatit B med Engerix B.

Från 1 januari 2014 omfattar kostnadsfriheten förutom hepatit B-vaccination även hepatit A-vaccination med kombinationsvaccinet Twinrix.

Från 1 januari 2014 gäller beslut om utökad kostnadsfrihet för vissa patientgrupper vid vaccination mot hepatit A och B, skriver Smittskydd Stockholm.

Landstingsfullmäktige har i budgeten för 2014 beslutat om utökad kostnadsfri vaccination för personer som använder droger intravenöst samt för män som har sex med män.

Sedan tidigare har mottagningar i Stockholms läns landsting kunnat vaccinera personer som använder droger intravenöst samt män som har sex med män mot hepatit B med Engerix B.

Från 1 januari 2014 omfattar kostnadsfriheten förutom hepatit B-vaccination även hepatit A-vaccination med kombinationsvaccinet Twinrix.

Komplettera med hepatit A-vaccin?
Kompletteringsvaccination mot hepatit A för berörda personer som redan erhållit tre doser hepatit B-vaccin men som saknar hepatit A-skydd görs med Havrix. Samma regler och rutiner för kostnadsfrihet och beställning gäller.