Krokodil i Sverige?

Metro skriver i en artikel 'Krokodil skapar oro bland svenska missbrukare' daterad 20/12-2013 att drogen Krokodil oroar många svenska brukare.

Ett utdrag: "Snacket går i missbrukarkretsar – krokodilen har tagit sig över Östersjön. Omkring en miljon ryssar använder preparatet krokodil som har fått öknamnet "drogen som äter knarkare" då den bland annat orsakar vävnadsdöd, svårläkta sår och kallbrand. Nu finns det alltså i Sverige enligt ryktesspridningen."

Metro skriver i en artikel 'Krokodil skapar oro bland svenska missbrukare' daterad 20/12-2013 att drogen Krokodil oroar många svenska brukare.

Ett utdrag: "Snacket går i missbrukarkretsar – krokodilen har tagit sig över Östersjön. Omkring en miljon ryssar använder preparatet krokodil som har fått öknamnet "drogen som äter knarkare" då den bland annat orsakar vävnadsdöd, svårläkta sår och kallbrand. Nu finns det alltså i Sverige enligt ryktesspridningen."

Kommentar: KROKODIL är en ren konsekvens av "war on drugs"och kriminaliseringen av bruk samt bristen av ett humant synsätt på harm Reduction och på oss människor som använder.

Istället för att vi brukar/använder de gamla "hederliga" narkotiska preparaten så börjar vi experimentera med nät-droger och annat skräp, som att själv börja koka ihop bensin, aceton med kodein och annat som sedan injiceras. Värst är att ingen vet hur mycket att ta, hur lång tid det tar innan det kickar in, då tar man mer och sedan slår man pannan i bordet och blir blå, eller så äts du upp från insidan av "krokodil".

Jag tror inte krokodil hade fått fäste i Ryssland ifall det där inte var olagligt att förskriva substitutpreparat som metadon och Buprenorfine med flera preparat, då skulle förmodligen inte krokodil ha spridits runt världen.

Något som är ytterst tragiskt är att svenska regeringen skrivit under ett samarbetsavtal med Ryssland om hur narkotikapolitiken i fortsättningen ska bedrivas – tragiskt är faktiskt fel ord, SKANDAL är vad det är.

Sverige är kända runt hela världen om att stå för mänskliga rättigheter men när det handlar om oss som använder narkotika – då glömmer svenska politiker de vackra orden om allas lika värde.

Jag måste faktiskt tillägga att Sverige inte är ensamma om att agera som dom gör. Det finns många många andra länder som gör värre saker – Thailand är ett exempel. För den saken så får vi inte glömma bort att påpeka bristerna i Sverige, världens bästa land.

Berne Stålenkrantz