Uppskjuten vård ledde till döden

P4 Örebro rapporterar om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kräver svar från landstinget efter ett dödsfall.

Bakgrunden är att en beroendepatient som skulle få återgå i substitutionsbehandling fick sin behandling framflyttad, vilket ledde till dennes död.

Av internutredningen som gjorts på kliniken framgår att verksamheten anser att man inte kan ta emot patienter i den omfattning man önskar med anledning av att det krävs sjuksköterskeresurser sju dagar i veckan.

IVO framhåller att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal som behövs för att en god vård ska kunna ges.

P4 Örebro rapporterar om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kräver svar från landstinget efter ett dödsfall.

Bakgrunden är att en beroendepatient som skulle få återgå i substitutionsbehandling fick sin behandling framflyttad, vilket ledde till dennes död.

Av internutredningen som gjorts på kliniken framgår att verksamheten anser att man inte kan ta emot patienter i den omfattning man önskar med anledning av att det krävs sjuksköterskeresurser sju dagar i veckan.

IVO framhåller att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal som behövs för att en god vård ska kunna ges.

Nu måste Örebro läns landsting (ÖLL) redovisa vad de gjort för att förbättra verksamheten vid opiatmottagningen. Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast den 21 januari 2014.

Kommentar: Ännu ett onödigt dödsfall p.g.a. att personen inte fick komma tillbaka till sin substitutionsbehandling fort nog.