Grekland öppnade sitt första konsumtionsrum

Krisdrabbade Grekland har öppnat upp sitt första konsumtionsrum.

Öppnandet kommer efter en våg av nya HIV-infektioner hos människor som använder droger, framförallt via injicering, de senaste två åren.

Grekland har drabbats hårt av den ekonomiska krisen och sett sin hälsobudget reduceras samtidigt som nya användare tillkommit. Många av de uppskattningsvis 25.000 användarna är hemlösa och har ingen tillgång till sjukvården.

Sedan rummet öppnade i oktober har 200 personer använt lokalen i Aten för att undvika överdoser och onödiga infektioner.

Krisdrabbade Grekland har öppnat upp sitt första konsumtionsrum.

Öppnandet kommer efter en våg av nya HIV-infektioner hos människor som använder droger, framförallt via injicering, de senaste två åren.

Grekland har drabbats hårt av den ekonomiska krisen och sett sin hälsobudget reduceras samtidigt som nya användare tillkommit. Många av de uppskattningsvis 25.000 användarna är hemlösa och har ingen tillgång till sjukvården.

Sedan rummet öppnade i oktober har 200 personer använt lokalen i Aten för att undvika överdoser och onödiga infektioner.

Rummet drivs av organisationen OKANA och man förväntar sig att fler lokaler nu kommer öppna upp i andra delar av staden.

Sedan 1986 har fler än 90 konsumtionsrum öppnat upp i olika delar av världen, inklusive våra grannländer Norge och Danmark.