Antalet döda från narkotika det lägsta på 19 år i Danmark

Antalet döda från narkotika det lägsta på 19 år i Danmark. Det visar en ny rapport från Sundhetsstyrelsen.

2012 avled 210 människor, vilket är en dramatisk minskning sedan föregående år då 285 personer miste livet.

Danska Sundhetsstyrelsen framhäver innovativa harm reduction-åtgärder på kommunnivå som orsaken till den låga siffran. Man nämner t.ex. både öppnandet av flera konsumtionsrum och heroinkliniker för de allra mest sårbara.

Antalet döda från narkotika det lägsta på 19 år i Danmark. Det visar en ny rapport från Sundhetsstyrelsen.

2012 avled 210 människor, vilket är en dramatisk minskning sedan föregående år då 285 personer miste livet.

Danska Sundhetsstyrelsen framhäver innovativa harm reduction-åtgärder på kommunnivå som orsaken till den låga siffran. Man nämner t.ex. både öppnandet av flera konsumtionsrum och heroinkliniker för de allra mest sårbara.

Man nämner också nya  trender på drogmarknaden och en generell nedgång de senaste åren i antalet brukare i behandling för första gången.

Narkotikaexpeter är däremot helt övertygade om att det är konsumtionsrummen som står bakom den dramatiska och samtidigt  positiva nedgången och vill se att ännu fler 'fixerum' öppnas. Erfarenheter från utlandet visar att dödligheten bland användare sjunker efter att konsumtionsrum öppnar.

Utvecklingen glädjer folkhälsominister  Astrid Krag (SF).
– Det är otroligt glädjande att vi lyckades få dödstalet att sjunka. Det är ett område där vi ligger alldels för högt i Danmark, men det tyder på att något har hänt och att det går att göra något åt detta, säger hon.

Regeringen har satt som målsättning att antalet narkotikarelaterade dödsfall ska ligga under 200 som högst år 2020.

När får vi se en liknande målsättning från den svenska regeringen?