PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR SBF RIKS ANHÖRIGA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR SBF RIKS ANHÖRIGA

PLATS: Wallingatan 40, TID: KL 16.30-17.30

NÄRVARANDE: Styrelsen för SBF RIKS ANHÖRIGA samt medlemmar.

 

Mötet öppnades av Annika Rosengren som hälsade alla välkomna och förklarade syftet med mötet, att välja styrelse.

Till mötesordförande valdes enhälligt Annika Rosengren.

Till mötessekreterare valdes enhälligt Piia Lappalainen.

Dagordningen godkänns av alla närvarande.

Till ordförande samt kassör valdes enhälligt Annika Rosengren.

Till sekreterare valdes enhälligt Piia Lappalainen.

Till ordinarie ledamot valdes enhälligt Leif Lindberg.

Till ordinare ledamot valdes enhälligt Annika Petzäll.

Till suppleant valdes enhälligt Susanne Taleryd.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR SBF RIKS ANHÖRIGA

PLATS: Wallingatan 40, TID: KL 16.30-17.30

NÄRVARANDE: Styrelsen för SBF RIKS ANHÖRIGA samt medlemmar.

 

Mötet öppnades av Annika Rosengren som hälsade alla välkomna och förklarade syftet med mötet, att välja styrelse.

Till mötesordförande valdes enhälligt Annika Rosengren.

Till mötessekreterare valdes enhälligt Piia Lappalainen.

Dagordningen godkänns av alla närvarande.

Till ordförande samt kassör valdes enhälligt Annika Rosengren.

Till sekreterare valdes enhälligt Piia Lappalainen.

Till ordinarie ledamot valdes enhälligt Leif Lindberg.

Till ordinare ledamot valdes enhälligt Annika Petzäll.

Till suppleant valdes enhälligt Susanne Taleryd.

Till revisor valdes enhälligt Berne Stålenkrantz.

 

ÖVRIGA FRÅGOR:

För att underlätta Annika Rosengrens arbete togs gemensamt beslut om att vi delar på adminposterna på internet.

Leif Lindberg och Piia Lappalainen har gemensamt ansvar som admin i Svenska Brukarföreningens Anhöriga öppna grupp.

Susanne Taleryd och Annika Rosengren har gemensamt ansvar som admin i Svenska Brukarföreningens Anhöriga slutna grupp.

När vi delar artiklar eller inlägg från exempelvis Svenska Brukarföreningen eller någon av lokalföreningarna gör vi det från deras egen sida. På så sätt ser man tydligt vem som skrivit artikeln eller blogginlägget och vi stöttar varandras förening.

Piia Lappalainen kontaktar Louise Persson på Svenska Brukarföreningen om fonder och bidrag vi kan söka.

Vi kommer gemensamt fram till att vi ska ha kontinuerliga möten. Vi beslutar om nytt datum för styrelsemöte efter årsskiftet.

Mötet avslutas.