Internetenkät om biverkningar från Suboxone

För en månad sedan skapade vi en Facebookgrupp där användare av läkemedlet Suboxone kan skriva om sina biverkningar.

Nu har vi lanserat en liten och enkel internetenkät (14 frågor) med samma innehåll.

Allt för att det ska bli enklare att direkt rapportera in sina biverkningar.

Så ta gärna en minut och fyll i den!

Länken hittar ni här: http://www.svenskabrukarforeningen.se/survey/index.php?sid=26715&lang=sv

För en månad sedan skapade vi en Facebookgrupp där användare av läkemedlet Suboxone kan skriva om sina biverkningar.

Nu har vi lanserat en liten och enkel internetenkät (14 frågor) med samma innehåll.

Allt för att det ska bli enklare att direkt rapportera in sina biverkningar.

Så ta gärna en minut och fyll i den!

Länken hittar ni här: http://www.svenskabrukarforeningen.se/survey/index.php?sid=26715&lang=sv