Socialstyrelsen föreslår en ny läkarspecialitet: beroendemedicin

Socialstyrelsen föreslår att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare.

Socialstyrelsens utredning visar att det finns ett behov av att förstärka läkarnas kompetens på beroendeområdet.

– Vi tror att en reglering av beroendemedicin kommer att gynna patienterna och ge bättre vård. Specialistkompetens är en kvalitetsgaranti för hög kunskapsnivå inom ett område, säger utredare Nela Söder och tillägger att en reglering också medför att utbildningen blir enhetlig, vilket är en förutsättning för lika och jämställd vård.

Socialstyrelsen föreslår att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare.

Socialstyrelsens utredning visar att det finns ett behov av att förstärka läkarnas kompetens på beroendeområdet.

– Vi tror att en reglering av beroendemedicin kommer att gynna patienterna och ge bättre vård. Specialistkompetens är en kvalitetsgaranti för hög kunskapsnivå inom ett område, säger utredare Nela Söder och tillägger att en reglering också medför att utbildningen blir enhetlig, vilket är en förutsättning för lika och jämställd vård.

Vidare utredning krävs dock för att avgöra om den nya läkarspecialiteten bör vara en grenspecialitet till psykiatri eller en tilläggsspecialitet inom medicin.

– Det finns ny läkemedelsbehandling, nya terapiformer och skräddarsydda behandlingar för beroendeproblematik, men denna kunskap når inte alltid ut så att patienterna får del av framstegen, säger Söder.

Det finns också stora regionala skillnader inom beroendevården. I storstadsområdena samt Örebro och Linköping finns specialiserade beroendekliniker. Vid dessa finns akut- och korttidsvård samt specialiserad öppenvård med program för olika typer av beroende, som saknas i stora delar av landet.

I Norge har beroendemedicin redan blivit en specialitet och förhoppningen nu är att beroendesjukdomar upptäcks snabbare och patienterna får bättre hjälp.

Under sommaren 2014 ska förslaget ut på remiss. Beslutet, som fattas av Socialstyrelsen, är planerat till november 2014. De nya föreskrifterna beräknas börja gälla 2015.