“Du var så otrevlig”

Detta inlägg handlar om en av våra fd aktivister (Mikael Simeonidis), en kille i metadonprogrammet i Stockholm. Under tre månader ca arbetade han hos oss. Lågmäld, ansvarstagande och omtyckt arbetskamrat.

Mötte honom igen, efter några års bortvaro, då hade han fått problem med bens. Åkte till IOGT-NTOs behandlingshem Dagöholm för att komma tillrätta med det. Detta var en del i en behandlingsplan som gjorts upp i samförstånd mellan honom, soc och hans beroendemottagning. Han skulle vara där i tre månader.

Detta inlägg handlar om en av våra fd aktivister (Mikael Simeonidis), en kille i metadonprogrammet i Stockholm. Under tre månader ca arbetade han hos oss. Lågmäld, ansvarstagande och omtyckt arbetskamrat.

Mötte honom igen, efter några års bortvaro, då hade han fått problem med bens. Åkte till IOGT-NTOs behandlingshem Dagöholm för att komma tillrätta med det. Detta var en del i en behandlingsplan som gjorts upp i samförstånd mellan honom, soc och hans beroendemottagning. Han skulle vara där i tre månader.

Efter åtta veckor visade plötsligt stickan vid den rutinmässiga urinprovskontrollen positivt på benz. Men han hade inte tagit något. Kräver av behandlingshemmet att de ska skicka den på verifikation, något de inte alls ville göra, därför att det ingick inte i deras rutiner. Han protesterade förtvivlat mot beslutet att skriva ut honom på falska grunder, det skulle komma att få konsekvenser för honom, han antog på goda grunder att både soc och hans beroendemottagning skulle anse att han hade brutit behandlingsplanen och han var rädd för vad som skulle hända med boende och fortsatt metadonbehandling.

Men han hade tur!

Hans beroendemottagning krävde verifiering av urinprovet och när svaret kom så var det negativt.

Han var i och för sig redan utskriven (från Dagöholm) – hade återvänt till Stockholm och till allt han hade behövt bli fri ifrån. Man skulle ju kunna tro att då behandlingshemmet gjort fel skulle de per omgående be honom om ursäkt och önska honom välkommen tillbaka – men inte!

”I och för sig” sade de, ”borde de rätta till det felaktiga beslut som fattats och verkställts”. ”MEN; eftersom han hade varit otrevlig vid utskrivningstillfället var han inte välkommen tillbaka!”

Observera; Ingen har hävdat att han var hotfull eller aggressiv. Han var ”otrevlig”!

Så därför kvarstod beslutet som gjort att han för tillfället sitter kvar i samma problematiska situation som han –innan utskrivningen-varit på god väg att ta sig ur.

Det är skillnad på person och person, alldeles tydligt. Är man på rätt sida kan man slå sönder livet för folk utan konsekvenser. Är man på fel sida förväntas man vara trevlig då det händer.

Kikki Paulsrud, Sthlms Brukarförening