Lägesrapport om narkotikasituationen i Skåne

Det är mycket piller på marknaden samt mycket Spice.

Inte mycket dop för nästan alla harfått Metadon. Hasch finns det ju alltid. Tror det finns en del nätdroger runt omkring.

Kommer också mycket möllehjul (20mg metadontabletter).

Priserna har gått ner generellt.

Mest syra dop (brunt heroin) finns att köpa. Senaste varningen från myndigheterna gällde ett parti mjältbrandsinfekterat parti, men det var ett tag sen.

Om priserna går upp eller ner är naturligtvis ganska svårt att svara på. det beror på hur det ser ut i världen, om det krigas i opiumproducerande länder.

Hasse Jannesson för Skånes Brukarförening.

Det är mycket piller på marknaden samt mycket Spice.

Inte mycket dop för nästan alla harfått Metadon. Hasch finns det ju alltid. Tror det finns en del nätdroger runt omkring.

Kommer också mycket möllehjul (20mg metadontabletter).

Priserna har gått ner generellt.

Mest syra dop (brunt heroin) finns att köpa. Senaste varningen från myndigheterna gällde ett parti mjältbrandsinfekterat parti, men det var ett tag sen.

Om priserna går upp eller ner är naturligtvis ganska svårt att svara på. det beror på hur det ser ut i världen, om det krigas i opiumproducerande länder.

Hasse Jannesson för Skånes Brukarförening.