Heroin på recept prövas i Kanada

Health Canada, Kanadas motsvarighet till Socialstyrelsen, har godkänt användning av heroin på recept för en liten grupp av användare som tidigare behandling inte fungerat på.

Programmet stöds av både läkare, aktivister och användarna själva men landets konservativa hälsominister Rona Ambrose har lovat att stoppa alla ytterligare försök att utvidga programmet.

Programmet kommer att ta in 15 personer och sedan utvärderas för att se om heroinutdelning är mer effektivt än metadon för vissa behandlingsresistenta användare.

Health Canada, Kanadas motsvarighet till Socialstyrelsen, har godkänt användning av heroin på recept för en liten grupp av användare som tidigare behandling inte fungerat på.

Programmet stöds av både läkare, aktivister och användarna själva men landets konservativa hälsominister Rona Ambrose har lovat att stoppa alla ytterligare försök att utvidga programmet.

Programmet kommer att ta in 15 personer och sedan utvärderas för att se om heroinutdelning är mer effektivt än metadon för vissa behandlingsresistenta användare.

Tidigare har man funnit stora fördelar med att använda heroin istälelt för metadon för denna grupp.