117 liv räddade under ett år genom danska konsumtionsrum

107 gånger på under ett år har användare tagit en överdos inne i ett sprutrum i Köpenhamn. Överdoserna skulle kunna ha lett till döden, om de skett någon annanstans. Nu lever de.

Ny statistik från landets socialstyrelse visar på positiva siffror.

– Vi räddar liv, och undviker samtidigt att barn ska hitta använda sprutor i parker, lekplatser och städer, säger en nöjd Astrid Krag (SF), hälsominister.

107 gånger på under ett år har användare tagit en överdos inne i ett sprutrum i Köpenhamn. Överdoserna skulle kunna ha lett till döden, om de skett någon annanstans. Nu lever de.

Ny statistik från landets socialstyrelse visar på positiva siffror.

– Vi räddar liv, och undviker samtidigt att barn ska hitta använda sprutor i parker, lekplatser och städer, säger en nöjd Astrid Krag (SF), hälsominister.

Oppositionen menar att konsumtionsrummen inte lösen de underliggande problemen, men både Astrid Krag och experter håller inte med och menar de "kontroversiella" rummen  kan faktiskt hjälpa brukare till bättre liv.

– Fixerummen kan vara ett sätt där de får mänsklig förståelse och får prata med vårdpersonal de inte tidigare kommit i kontakt med. Det kan motivera dem till att komma in i behandling, menar Mads Uffe Pedersen, professor på Center for Rusmiddelforskning.