VIDEO: Stigma och diskriminering av människor som använder droger

AIVL (Australian Injecting & Illicit Drug Users League) har producerat denna bra video om stigma och diskriminering av människor som använder droger.

Videon är på ca 11 minuter.

 

AIVL (Australian Injecting & Illicit Drug Users League) har producerat denna bra video om stigma och diskriminering av människor som använder droger.

Videon är på ca 11 minuter.