FILMPREMIÄR PÅ DEN INTERNATIONELLA HEPATIT-C-DAGEN 28/7 -filmen om hepatit-c och moral

DEN GÖMDA, GLÖMDA FARSOTEN – En film om hepatit C

Dokumentärfilmen Den gömda, glömda farsoten producerades av Svenska Brukarföreningen som en del av hepatit C-projektet Liver or Die. Hepatit C är en mycket allvarlig sjukdom och det behövs en oerhört liten mängd blod för att viruset ska kunna överföras. Den allra vanligaste smittvägen är orena sprutor.

Ungefär 50 000 människor lever med kronisk hepatit C i Sverige (en siffra som kan jämföras med 6000-7000 personer som lever med HIV) och varje år rapporteras det in ungefär 2000 nya fall av hepatit C. Ungefär 90 procent av personer som injicerar droger i Sverige är bärare av viruset. Ändå talas det oerhört lite om hepatit C och det råder stor okunskap om sjukdomen.

DEN GÖMDA, GLÖMDA FARSOTEN – En film om hepatit C

Dokumentärfilmen Den gömda, glömda farsoten producerades av Svenska Brukarföreningen som en del av hepatit C-projektet Liver or Die. Hepatit C är en mycket allvarlig sjukdom och det behövs en oerhört liten mängd blod för att viruset ska kunna överföras. Den allra vanligaste smittvägen är orena sprutor.

Ungefär 50 000 människor lever med kronisk hepatit C i Sverige (en siffra som kan jämföras med 6000-7000 personer som lever med HIV) och varje år rapporteras det in ungefär 2000 nya fall av hepatit C. Ungefär 90 procent av personer som injicerar droger i Sverige är bärare av viruset. Ändå talas det oerhört lite om hepatit C och det råder stor okunskap om sjukdomen.

Den gömda, glömda farsoten är regisserad av Hanna Solberger som tidigare har gjort en dokumentärfilm om metadonbehandling och filmat för Uppdrag Granskning. Den hade premiär på World Hepatitis Day, 28 juli, 2013.

I filmen får vi ta del av några personers erfarenheter av att leva med kronisk hepatit. Till exempel berättar Christina Paulsrud som har genomgått två hepatit C-behandlingar om sina tankar kring och erfarenheter av behandling. Vi får också följa Hans Jannesson som bland annat berättar om hur det gick till när han fick göra en levertransplantation. Två gånger! Alla har dock inte sådan tur som Christina och Hans. Långt ifrån alla som skulle behöva får genomgå en levertransplantation och idag blir många nekade behandling för sin hepatit C. Många går också länge med mycket allvarliga leverskador utan att veta om det.

Andra personer som deltar och uttalar sig i filmen är Martin C. Donoghoe från WHO, Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz, INPUD:s (International Network for People who Uses Drugs) verksamhetschef Eliot Albers, Christer Lidman som är överläkare på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik, Martin Kåberg som är beroende- och infektionsläkare och som jobbar som ansvarig läkare för sprutbytet i Stockholm, Leif Grönblad som är programchef på Ulleråkers Metadonprogram, Jude Byrne från Australienska AIVL (The Australian Injecting and Illict Drug Users League) och Sara Mörtberg som är biträdande smittskyddsläkare Östersund.

Det är en informationsrik film som också handlar om moral. En fråga som diskuteras i filmen är bland annat om det verkligen är rimligt att neka personer behandling, personer som vill behandlas och när det faktiskt rör sig om en allvarlig, dödlig sjukdom? Man talar ofta om hepatit C som en epidemi och ett folkhälsoproblem och ändå talar vi så lite om hepatit C.

Tid: 46 minuter

Regi/klipp: Hanna Solberger

Produceras av: Svenska Brukarföreningen och Berne Stålenkrantz

Filmen visas också på YouTube och finns tillänglig för nedladdning på The Pirate Bay.

Ett pressmeddelande finns tillgängligt hos Mynewsdesk (2013-07-29).

För mer info om HCV KLICKA HÄR och besök hepatitportalen.se.

Trailer:

 

 

 

The film subtitled in english is available at YouTube:

The version with english subtitles is also available at The Pirate Bay (click here).