Webbambassadör – Faror och risker med nätdroger – Unga människor i nya riskgrupper och okända faror

SBF har inlett arbetet med ett projekt om nätdroger, baserad på egna erfarenheter.

Vi letar nu efter någon med egen erfarenhet som kan leda projektet, som riktar sig till en generation som lever sina liv på Internet.

Är du intresserad? Hör av dig till info@svenskabrukarforeningen.se.

Det går att följa projektet på både Twitter och Facebook.

 

SBF har inlett arbetet med ett projekt om nätdroger, baserad på egna erfarenheter.

Vi letar nu efter någon med egen erfarenhet som kan leda projektet, som riktar sig till en generation som lever sina liv på Internet.

Är du intresserad? Hör av dig till info@svenskabrukarforeningen.se.

Det går att följa projektet på både Twitter och Facebook.

 

Nedan följer en längre beskrivning av projeket.

Svenska Brukarföreningen avser att under 2013 påbörja ett projekt med målsättningen att minska skador och riskbeteenden bland ungdomar när det handlar om användande av så kallade ”nätdroger” och ”research chemicals” (RC).   

Projektet kommer att löpa under tre år och metodiken som utvecklas ska under denna tid utvärderas. Projektet ska därtill verka för att ett nätverk mellan olika relevanta organisationer och myndigheter kommer till stånd. Nätverket ska kunna samlas till seminarier som sammanfattar tillgänglig evidensbaserad kunskap om ”nätdroger” och metoder för prevention och spridning av kunskap och information bland ungdomar i riskgrupper eller i riskzon. 

”Lättillgängligt och lagligt”, ”roligt med få risker” är ett par vanliga positiva uttalanden från unga människor om 2000- talets nya droger och sätt att komma över dem. De flesta köper dessa droger online från olika internetsajter, inte sällan belägna inom Sverige, men i ökad utsträckning via utländska sidor. Ett annat vanligt sätt är att köpa dem via vänner som beställt över internet. Även kriminella grupperingar har fått upp ögonen för just den här typen av droger, de ser helt enkelt chansen att tjäna pengar i det här relativt nya fenomenet.

Internet och framförallt sociala medier gör att dagens ungdom lever stora delar av sina liv på internet, och tack vare det öppnas nya dörrar som annars skulle vara stängda. Istället för att leta efter langare upplevs det som lättare (och mindre skamfullt) att beställa från nätet.

Många tror också att det är lagligt (trots att lagstiftningen numera gör det möjligt för tull och polis att förstöra preparat som icke ännu är narkotikaklassade) och att det därför också är ofarligt. Många av nätdrogerna – som rökmixar, svampar, olika slags piller och preparat, marknadsförs också som om de är lagliga och ofarliga.  Rusen beskrivs oftast vara liknande kokain, amfetamin, ecstasy eller hallucinogena droger, och att de är billigare än på gatan och lättare att få tag på. Oftast ändras bara några få molekyler för att efterlikna mer kända droger och för att inte klassas som olagliga i länder där de säljs (i Sverige börjar det bli svårare på grund av lagstiftningen).

Få känner till baksidan: att nätdrogerna kan vara direkt livsfarliga. Preparaten är ju okontrollerade och det finns väldigt lite om forskning om dem.  Det finns därför inte speciellt utförlig och systematisk information om eventuella långsiktiga problem, beroendepotential, allergiska reaktioner eller akuta överdoser. Dödliga överdoser kan inträffa, och farliga och livshotande förgiftningar sker speciellt i samband med intag av alkohol. Användare berättar dock ofta om ovanliga biverkningar som illamående, synrubbningar, hjärtklappning, och huvudvärk.

Några av de mest använda RC-drogerna är 2C-B, MDMAI, Phenazepam, Mephedrone och Benzo Fury.  2C-B är ett exempel på en väldigt stark hallucinogen drog som kan vara en av de farligaste drogerna att inta genom att snorta (dra in drogen genom näsan). Idag är den narkotikaklassad men går fortfarande under benämningen RC fast den funnits i över 50 år. Exempel på hur det kan låta när dessa droger diskuteras på nätforum finns på forumet Flashback:

”Har kommit över 100mg 2c-b och undrar om hur jag och mina två kamrater skall förtära denna vita substans för en stark tripp men vad det hakar är alla mördarhistorier man hört om hur det svider i näsan?”

”F.ö. har tanken slagit mig på sistone att jag förmodligen kommer ta livet av mig med allt detta experimenterande med RC's. Ofrivilligt, absolut, men ändock. Men jag kan fan inte leva utan stimuli i pulver- eller tablettform…”

Viktig hälsoinformation, skadereducerande åtgärder, och vilka riskerna är med RC-droger är relativt bristfällig från myndighetshåll av förklarliga skäl då få officiella studier gjorts. Det finns däremot mängder med fallbeskrivningar och självrapporterade beskrivningar av de som har prövat eller använt dessa preparat en längre tid, och som kan användas vidare för att systematisera beskrivna problem. Dessa diskussioner går att hitta på forum som flashback.org, magiskamolekyler.org, erowid.org eller drogforum.net med flera.