SBF NPF svarar på artikel i Expressen

SBF NPF kommenterar här en artikel i Expressen om att studenter drogar sig för bättre studieresultat.

 

Vad är det för fel på alla kvällstidningar?

Varför håller ni på & hetsar mot oss hela tiden?

Naturligtvis kommer din dumma artikel medföra att än fler nekas utredning & medicinering. Vi är lika hårt kontrollerade som missbrukare, alla som medicinerar måste lämna urinprover under uppsikt regelbundet, trots att majoriteten av oss inte har någon beroendeproblematik. Våra tabletter räknas nogrannt & vårt blod screenas regelbundet för att fastställa att vi har exakt den mängd medicin vi ska ha i kroppen.

SBF NPF kommenterar här en artikel i Expressen om att studenter drogar sig för bättre studieresultat.

 

Vad är det för fel på alla kvällstidningar?

Varför håller ni på & hetsar mot oss hela tiden?

Naturligtvis kommer din dumma artikel medföra att än fler nekas utredning & medicinering. Vi är lika hårt kontrollerade som missbrukare, alla som medicinerar måste lämna urinprover under uppsikt regelbundet, trots att majoriteten av oss inte har någon beroendeproblematik. Våra tabletter räknas nogrannt & vårt blod screenas regelbundet för att fastställa att vi har exakt den mängd medicin vi ska ha i kroppen.

Ändå påstår du i din artikel att vi 30 000 som medicinerar mot vår ADHD med centralstimulantia förser hela den illegala marknaden med vår medicin.

Vi "läcker" inga mediciner, vi behöver vår enl. WHO klassade essentiella medicinering själva, de som mot förmodan skulle vilja avyttra sin medicin blir omedelbart av med den om den inte finns i kroppen i rätt dos vid screening.

I västra Götaland finns inte längre någon ADHD-behandling för vuxna, tack vare sensationsjournalister som du.

Den skada du & dina kollegor åsamkar hela vår patientgrupp med era taffliga artiklar är stor, ni har bidragit mycket till stigmatiseringen av oss alla som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, din artikel kommer naturligtvis att ytterligare bidra till bilden av oss som missbrukande, kriminella, langare med låg moral & en otrolig förmåga att dupera våra läkare.

Naturligtvis blev det ett ramaskri i vår Facebook-grupp SBF NPF när vi la upp din nedsättande artikel.

Men vi uppför oss civiliserat till skillnad från dig, så du lär inte lida något obehag av den dynga du producerar, den smällen tar vi.

/ SBF NPF