Elton John förespråkar avkriminalisering

Rockikonen Elton John säger att stigma och kriminalisering gällande människor som injicerar droger stjälper snarare än hjälper.

Rena nålar, substitutionsbehandling och goda råd kan hjälpa brukare att minska risken för överdosering och blodburna sjukdomar, men även hjälpa till att övervinna sitt missbruk, berättade han för AFP.

"Under 1980 och 1990, såg vi HIV döda hundratusentals människor medan regeringar runtom i världen inte gjorde någonting", säger den brittiska rockmusikern

Rockikonen Elton John säger att stigma och kriminalisering gällande människor som injicerar droger stjälper snarare än hjälper.

Rena nålar, substitutionsbehandling och goda råd kan hjälpa brukare att minska risken för överdosering och blodburna sjukdomar, men även hjälpa till att övervinna sitt missbruk, berättade han för AFP.

"Under 1980 och 1990, såg vi HIV döda hundratusentals människor medan regeringar runtom i världen inte gjorde någonting", säger den brittiska rockmusikern

"Det stod klart då, och är fortfarande klart, att många regeringar inte värderar livet på sina egna medborgare på grund av onödig stigmatisering och kriminalisering av droger och sex."