Vi tar kampen mot obligatoriska urinprov

I vår grupp SBF NPF (Facebook) ser vi nu att krav på regelbundna & obligatoriska urinprover i syfte att hitta dolda missbrukare nu införs på fler & fler mottagningar över hela landet i en rasande fart.

Vad det beror på är inte lätt att få veta, det är inte ett krav från Socialstyrelsen, det är upp till de olika mottagningarna att bestämma.

Hur många mottagningar det rör sig om är också svårt att ta reda på, men jag gissar på 60-80%.

Vi kommer att vidtaga åtgärder mot detta & vi vill därför informera om att detta inte är något vi gör för att vi anser oss bättre än personer i tex substitutionsbehandling, som regelbundet & obligatoriskt avkrävs UP & screening.

I vår grupp SBF NPF (Facebook) ser vi nu att krav på regelbundna & obligatoriska urinprover i syfte att hitta dolda missbrukare nu införs på fler & fler mottagningar över hela landet i en rasande fart.

Vad det beror på är inte lätt att få veta, det är inte ett krav från Socialstyrelsen, det är upp till de olika mottagningarna att bestämma.

Hur många mottagningar det rör sig om är också svårt att ta reda på, men jag gissar på 60-80%.

Vi kommer att vidtaga åtgärder mot detta & vi vill därför informera om att detta inte är något vi gör för att vi anser oss bättre än personer i tex substitutionsbehandling, som regelbundet & obligatoriskt avkrävs UP & screening.

Vi gör det enbart därför att det är en kostsam behandling som vi inte har något större nytta av.

Dessutom gör kostnaden för alla UP att man måste dra in på den vård vi har nytta av.
Vi är också tveksamma till nyttan av att hitta dolda missbrukare i vår patientgrupp, något man ännu inte gjort mig veterligen.

De flesta med en tidigare självmedicinering har upphört att självmedicinera i samband med att de fick sin diagnos & de få som har ett dolt missbruk lär nog inte gå i denna fälla heller.

Vi får höra om personer utan beroendeproblematik som vägras medicinering om de vägrar lämna UP, det är förvisso samma sak för patienter med substitutionsbehandling, men det blir ju inte bättre om ytterligare en patientgrupp ska drabbas av detta.

Vi hoppas på förståelse för detta hos våra vänner med tex LARO & kanske kan våra protester om vi nu lyckas samla oss & göra något som märks även gynna er andra.