Prismotivering – Årets Brukarvänspristagare 2013 – Jonas Gardell får priset för sin kamp mot stigma och diskriminering

Årets Brukarvänspristagare 2013 – Jonas Gardell får priset för sin kamp mot stigma och diskriminering

PRISMOTIVERING 2013-05-27

Svenska Brukarföreningens brukarvänspris utdelas till en person som under det gångna året gjort förtjänstfulla insatser för de människor som utgör föreningens medlemmar.  På måndag i samband med Svenska brukarföreningens årliga seminarium delar vi ut årets brukarvänspris till Jonas Gardell.

SBF tilldelar Jonas Gardell priset för hans bidrag till ökad förståelse för hur viktigt det är att kamp mot diskriminering och kamp för lika rättigheter måste ske på de utsattas – våra egna – villkor.

Årets Brukarvänspristagare 2013 – Jonas Gardell får priset för sin kamp mot stigma och diskriminering

PRISMOTIVERING 2013-05-27

Svenska Brukarföreningens brukarvänspris utdelas till en person som under det gångna året gjort förtjänstfulla insatser för de människor som utgör föreningens medlemmar.  På måndag i samband med Svenska brukarföreningens årliga seminarium delar vi ut årets brukarvänspris till Jonas Gardell.

SBF tilldelar Jonas Gardell priset för hans bidrag till ökad förståelse för hur viktigt det är att kamp mot diskriminering och kamp för lika rättigheter måste ske på de utsattas – våra egna – villkor.

Homosexuella har alltid kämpat mot utanförskap, stigman och fördomar. Kanske i den värsta av tider när HIV-epidemin spreds och upptäcktes på 80-talet – så tog de gemensamt tillbaka orden. Skällsord som "bög" kunde neutraliseras genom att använda ordet själv och fylla det med sitt eget innehåll.

Vi vill betona att Jonas Gardell inte får detta pris för att han specifikt gjort något för gruppen människor som använder narkotika, men indirekt för att han är en god förebild och inspiration för alla som arbetar mot stigman och diskriminering.

Gardell berättar sin egen historia, ur sitt eget perspektiv och med sina erfarenheter och upplevelser, och så måste det vara. Det är detta tillvägagångssätt som inspirerar oss och får oss att hämta kraft:

Vi måste alla själva tala i egen sak och inte överlåta detta till andra. Ingen kan tala för någon annan – våra berättelser äger vi bara själva.

Vi och alla våra medlemmar i SBF kämpar dagligen mot stigman och diskriminering. Vi är övertygade att vi själva måste hitta våra egna vägar för att bryta utanförskap och skapa egenmakt, att ta denna kamp är ett sätt att skapa egenmakt. Empowerment är inget som kan ges, det måste tas, empowerment är de utsattas kamp.

Svenska brukarföreningen består av, och är till, för människor som använder eller har använt narkotika, de flesta av oss har injicerat narkotika. Många av oss blir smittade av HIV, men vi måste börja tala om hepatit C. Kring den sjukdomen har det varit tyst. Tyst för att den är skamfull och stigmatiserande. Tyst för att alldeles för många människor anser att knarkare får skylla sig själva.

Blodsmittor är en del av vår vardag, oavsett om vi knarkade igår eller gör det idag. 50 000 människor är smittade av hepatit C i Sverige, och ett stort antal av dem fick smittan genom att dela sprutor med andra. Samhällets syn, stigma, utanförskap och en stor tystnad bidrog till detta. Sprutbyte har av ideologiska och moraliska skäl inte varit tillåtet i Sverige med undantag för verksamheten i Malmö/Lund. 

Vår historia har således de huvudsakliga ingredienserna gemensamma med Gardells historia. Gardell visar på att det är genom att berätta våra egna historier och kräva att lyssnas på som vi kan börja bryta tystnaden.  Det är även en samhällelig plikt. Vi kan inte acceptera de mekanismer som grupperar människor i kategorier för att sedan förvägra dem medborgerliga rättigheter och insatser som till exempel tillgängliga smittförebyggande insatser. Vi måste reagera när politikerna, opinionsbildarna, experterna och företrädarna för professionen ger uttryck för sitt förakt, sina behov av att utöva makt över människor i svåra situationer eller ger uttryck för allmänna opportunistiska, rabblande av slitna och trötta fraser som om de var eviga sanningar som inte kan ifrågasättas.

Vi måste reagera mot dem som tycker sig ha bättre kännedom om vilka vi är, våra erfarenheter och våra behov, bättre än vi själva och som sedan oombedda utnämner sig till våra talesmän och ombud.

Jonas Gardells vrede är också vår vrede.