PM – Årets Brukarvänspristagare 2013 – Jonas Gardell får priset för sin kamp mot stigma och diskriminering

Årets Brukarvänspristagare 2013 – Jonas Gardell får priset för sin kamp mot stigma och diskriminering

PRESSMEDDELANDE 2013-05-27

Svenska Brukarföreningens brukarvänspris utdelas till en person som under det gångna året gjort förtjänstfulla insatser för de människor som utgör föreningens medlemmar.  På måndag i samband med Svenska brukarföreningens årliga seminarium delar vi ut årets brukarvänspris till Jonas Gardell.

SBF tilldelar Jonas Gardell priset för hans bidrag till en ökad förståelse för hur viktigt det är att kamp mot diskriminering och kamp för lika rättigheter måste ske på de utsattas – våra egna – villkor.

Årets Brukarvänspristagare 2013 – Jonas Gardell får priset för sin kamp mot stigma och diskriminering

PRESSMEDDELANDE 2013-05-27

Svenska Brukarföreningens brukarvänspris utdelas till en person som under det gångna året gjort förtjänstfulla insatser för de människor som utgör föreningens medlemmar.  På måndag i samband med Svenska brukarföreningens årliga seminarium delar vi ut årets brukarvänspris till Jonas Gardell.

SBF tilldelar Jonas Gardell priset för hans bidrag till en ökad förståelse för hur viktigt det är att kamp mot diskriminering och kamp för lika rättigheter måste ske på de utsattas – våra egna – villkor.

Vi vill betona att Jonas Gardell inte får detta pris för att han specifikt gjort något för gruppen människor som använder narkotika, men indirekt för att han är en god förebild och inspiration för alla som arbetar mot stigman och diskriminering.

Gardell berättar sin egen historia, ur sitt eget perspektiv och med sina erfarenheter och upplevelser, och så måste det vara. Det är detta tillvägagångssätt som inspirerar oss och får oss att hämta kraft:

Vi måste alla själva tala i egen sak och inte överlåta detta till andra. Ingen kan tala för någon annan – våra berättelser äger vi bara själva.

Vi och alla våra medlemmar i SBF kämpar dagligen mot stigman och diskriminering. Vi är övertygade att vi själva måste hitta våra egna vägar för att bryta utanförskap och skapa egenmakt, att ta denna kamp är ett sätt att skapa egenmakt.

Empowerment är inget som kan ges, det måste tas, empowerment är de utsattas kamp.

 

Mer om priset och prismotiveringen finns på vår hemsida:

http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/6160

Kontakt: Berne Stålenkrantz, ordförande Svenska brukarföreningen, 070 535 76 45, 08 20 80 70 epost: berne.stalenkrantz@svenskabrukarforeningen.se