Stockholm Brukarförening ÅRSMÖTE den 28 maj

Stockholm Brukarförening har ÅRSMÖTE den 28 maj kl 15.00, ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Var: Livdjursgatan 5a

Ses där!

 

 

Stockholm Brukarförening har ÅRSMÖTE den 28 maj kl 15.00, ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Var: Livdjursgatan 5a

Ses där!