Brev från ett tryckeri

Brev från ett tryckeri i Stockholm när vi inför seminariet ville trycka upp en affisch med budskapet att anti-överdos läkemedlet Naloxon (Narcan) räddar liv!

Hej,

efter att vi fick dina original och tittat lite närmare
på er förenings hemsida så får vi uppfattningen
att er organisations agenda verkar för narkotika
och vill främja användning av droger.

Denna ståndpunkt är helt i konflikt med vårt företags
värdegrund då vi aktivt stödjer så att säga "andra sidan"
då vi ser droger som ett stort samhällsproblem.
Vi stöder bl a Föräldraföreningen emot narkotika som
åker runt i skolor och försöker nå ut till barn för att
hålla sig borta från droger.

Brev från ett tryckeri i Stockholm när vi inför seminariet ville trycka upp en affisch med budskapet att anti-överdos läkemedlet Naloxon (Narcan) räddar liv!

Hej,

efter att vi fick dina original och tittat lite närmare
på er förenings hemsida så får vi uppfattningen
att er organisations agenda verkar för narkotika
och vill främja användning av droger.

Denna ståndpunkt är helt i konflikt med vårt företags
värdegrund då vi aktivt stödjer så att säga "andra sidan"
då vi ser droger som ett stort samhällsproblem.
Vi stöder bl a Föräldraföreningen emot narkotika som
åker runt i skolor och försöker nå ut till barn för att
hålla sig borta från droger.

Med detta sagt: detta är inte ett jobb som vi kan åta oss
och jag hoppas om Er förståelse till vår ståndpunkt.
Jag är säker på att ni hittar en annan leverantör
som kan hjälpa er.