SBF har blivit officiell nätverksmedlem hos IDPC

SBF är nu officiellt en nätverksmedlem i IDPC, tillsammans med över 60 andra harm reduciton- och brukarföreningar runt om i värden.

International Drug Policy Consortium och dess medlemmar delar en oro för att nationella och internationella riktlinjer och program, som tex odling, produktion, handel och användning av kontrollerade substanser är inriktade på hårdare straff och brottsbekämpning. Ett sådant tillvägagångssätt resulterar ofta i ineffektiva strategier som inte bara har begränsade effekter för att minska de skadliga konsekvenserna av den illegala marknaden, men även själva kan leda till betydande negativa konsekvenser.

SBF är nu officiellt en nätverksmedlem i IDPC, tillsammans med över 60 andra harm reduciton- och brukarföreningar runt om i värden.

International Drug Policy Consortium och dess medlemmar delar en oro för att nationella och internationella riktlinjer och program, som tex odling, produktion, handel och användning av kontrollerade substanser är inriktade på hårdare straff och brottsbekämpning. Ett sådant tillvägagångssätt resulterar ofta i ineffektiva strategier som inte bara har begränsade effekter för att minska de skadliga konsekvenserna av den illegala marknaden, men även själva kan leda till betydande negativa konsekvenser.

IDPC vision är att internationell och nationell narkotikapolitik och program ska vara förankrade i principerna om mänskliga rättigheter, social integration och folkhälsa. De bör inbegripa politiska processer som är transparent och där beslutsfattarna engagera meningsfullt med det civila samhället, särskilt med den drabbade befolkningen (t.ex. människor som använder droger och självförsörjande jordbrukare som bedriver olaglig odling av grödor som används för produktion av kontrollerade ämnen).

IDPC mission syftar till att främja en objektiv och öppen debatt om effektivitet, inriktning och innehåll i nationell och internationell narkotikapolitik och att främja konstruktiva rekommendationer för beslutsfattare som leder till antagandet av mer humana och effektiva narkotikapolitiska ställningstaganden. De gör detta genom följande aktiviteter:

 • Underlätta kommunikation och samarbete mellan det civila samhällets aktörer och stödja samarbetsprojekt aktiviteter / strävanden.
 • Producera och sprida information och analyser för att belysa bristerna i brottsbekämpande dominerade strategier för narkotikapolitik och främja en allmän hälsa och mänskliga rättigheter.
 • Skapa kanaler och verktyg för opinionsbildning för våra partners och medlemmar och bygga upp deras förmåga att bättre samarbeta med och påverka utformningen av politiken hos nationella regeringar och internationella organ.

  Uttdrag från IDPC´s hemsida:

  Dear colleagues,

  This month, IDPC has been delighted to welcome two new network members: the Swedish Drug Users Union and Acción Técnica Social in Colombia.

  This means that our network now includes 100 members!

  For a full list of our partner members, please visit:http://idpc.net/members/partners; and for a list of our network members, please visit:http://idpc.net/members/network.

  Kind regards,

  Marie Nougier
  Senior Research and Communications Officer
  International Drug Policy Consortium

  mnougier@idpc.net