SBFs verksamhetsberättelse 2012

Nu är SBFs verksamhetsberättelse för 2012 klar och finns att ladda ner/läsa.

Det den största verksamhetsberättelse vi någonsin publicerat.

Man hinner med mycket på ett år!

Nu är SBFs verksamhetsberättelse för 2012 klar och finns att ladda ner/läsa.

Det den största verksamhetsberättelse vi någonsin publicerat.

Man hinner med mycket på ett år!