Kursen Liver or die på Brukarakademin 2013

Vi på Svenska Brukarföreningen vill tacka för det stora intresset som visats för våra kurser i hepatit C. De lokala tvådagarskurserna är redan fullbokade, och kommer ske i samarbete med lokalförningar.

Men snart kommer det vara möjligt att ansöka till internatkursen som kommer att ges i Stockholm i oktober.

Internatkursen är en tre dagar lång kurs som ges på en kursgård i Stockholms skärgård. Förtur till kursen har alla deltagare om minst två yrkesarbetande från samma arbetsställe eller minst två brukare som är patienter på klinik eller behandlingsställe. Totalt finns plats för 20 deltagare som är yrkesverksamma och brukare. Kursen är helt kostnadsfri för alla deltagare.

Vi på Svenska Brukarföreningen vill tacka för det stora intresset som visats för våra kurser i hepatit C. De lokala tvådagarskurserna är redan fullbokade, och kommer ske i samarbete med lokalförningar.

Men snart kommer det vara möjligt att ansöka till internatkursen som kommer att ges i Stockholm i oktober.

Internatkursen är en tre dagar lång kurs som ges på en kursgård i Stockholms skärgård. Förtur till kursen har alla deltagare om minst två yrkesarbetande från samma arbetsställe eller minst två brukare som är patienter på klinik eller behandlingsställe. Totalt finns plats för 20 deltagare som är yrkesverksamma och brukare. Kursen är helt kostnadsfri för alla deltagare.

När datum och plats är klara så skickar vi gärna mer information om ansökningsförfarandet till internatkursen.

Hemsidan uppdateras med information om kommande kurser med start våren 2014.

Louise Persson

Projektansvarig för LiverOrDie och forskningsansvarig hos SBF.
louise.persson@svenskabrukarforeningen.se