Användningen av rekommenderade metoder för missbruksvård har ökat

En delutvärdering av projektet Kunskap till praktik visar att det har skett en ökning i socialtjänstens, psykiatrins och beroendevårdens användning av de metoder som ingår i nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och som projektet stött implementeringen av.

År 2008 kom regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överens om att SKL skulle bygga upp ett stöd för de kommuner och landsting som skulle implementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Verksamheten startade i maj 2008 under namnet kunskap till praktik. Forskare vid Lunds universitet har  följt projektets arbete på uppdrag av Socialstyrelsen.

En delutvärdering av projektet Kunskap till praktik visar att det har skett en ökning i socialtjänstens, psykiatrins och beroendevårdens användning av de metoder som ingår i nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och som projektet stött implementeringen av.

År 2008 kom regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överens om att SKL skulle bygga upp ett stöd för de kommuner och landsting som skulle implementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Verksamheten startade i maj 2008 under namnet kunskap till praktik. Forskare vid Lunds universitet har  följt projektets arbete på uppdrag av Socialstyrelsen.

Utvärderingen av projektet till och med år 2012 visar att de bedömningsmetoder som Kunskap till praktik fokuserat på har ökat med i genomsnitt tio procent i socialtjänsten, respektive 16 procent i psykiatri och beroendevård. Behandlingsmetoder ökade i genomsnitt med 17 procent i socialtjänsten och 20 procent i psykiatri och beroendevård.

Forskarna i Lund fortsätter att följa användningen av de metoder som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer till och med år 2014. Andra frågor som kommer att belysas i slutrapporten är samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt brukarinflytande.

Uppdraget ska slutrapporteras den 31 mars 2015.

Läs mer om utvärderingen av projektet
Utvärdering av Kunskap till praktik (delresultat 2012)