Portugal lagstiftar mot Legal Highs (syntetiska cannabinoider)

I likhet med många andra EU-länder har Portugal nyligen godkänt en restriktivare lag mot legal highs.

I likhet med många andra EU-länder har Portugal nyligen godkänt en restriktivare lag mot legal highs.

Portugal, liksom andra europeiska länder, har länge behövt komma till rätta med fenomenet legal highs. Sedan den första "smart shoppen" öppnade 2007 har många specialbutiker frodats, nu finns mer än 50 utspridda runt om i landet. Läkemedelsverket som drivs av APDES och samfinansieras av den portugisiska hälso- kommissionen upptäckte först mefedron 2009, och att det såldes som växtnäring med en tydlig märkning som löd "not for human consumption". Vid sidan av mefedron, ökade också försäljningen av andra nya psykoaktiva ämnen, såsom syntetiska cannabinoider eller andra katinoner såsom Methylone och MDPV. På senare tid har dessa ämnen rapporterats väldigt mycket i media, främst involverar det ungdomar som upplevt panikattacker och känslor av obehag men även dödsfall i samband med användningen, men inget orsakssamband har ännu kunnat etableras.

Under 2001 genomförde Portugal en reform av sin narkotikalagstiftning, avkriminalisering av konsumtionen av alla olagliga substanser. Efter tio år tycks balansen positiv: Det har skett en minskning, både i antalet problematiska narkotikaanvändare, och förekomsten av högrisk-beteenden som associeras med narkotikamissbruk. Legal highs har dock lagt fram nya utmaningar för det rättsliga och medicinska etablissemanget. Det faktum att dessa ämnen säljs med avseendet ”not for human consumption” kringgår lagen och ger dem möjlighet att cirkulera fritt. Förra året, efter ett EU- direktiv som syftar till att ta itu med detta problem, lade Portugal till mefedron i landets lista över förbjudna substanser. Precis som i andra europeiska länder, har förbudet visat sig vara ineffektivt, eftersom försäljningen av mefedron bara gick under jorden, och tog med sig användarna, som inte hade någon tidigare kontakt med den svarta marknaden. Under tiden dök nya ämnen upp på hyllorna i de olika ”smart shopparna” runt om i landet.

När det gäller legal highs verkar lagen alltid vara ett steg bakom producenter och säljare. Lagen, som utarbetats av den portugisiska regeringen och godkänts av parlamentet i början av året, trädde i kraft den 7 mars 2013, förbjuder all kommersiell verksamhet som omfattar dessa substanser genom en tillfällig lista med 160 substanser. I sinom tid, om deras toxicitet går att bevisa, kommer ämnena att passera in i de permanenta listorna som formellt förbjuder innehav och användning. Lagen är i huvudsak en åtgärd för att eliminera ”smart shoppar”. APDES hävdar att den godkända lagen inte kommer kunna reglera marknaden och substanser kommer fortsätta att cirkulera i den illegala marknaden. Däremot gör förbudspolitiken det svårare att komma in med nya substanser på markanden, som med all sannolikhet är farligare än de som redan finns där.

 

Förslaget liknar det som Nya Zealand redan anammat, se filmen nedan.

 

Since a ban is not an effective way to solve the problem of legal highs, this model allows the use of substances that present “less than moderate harm”. Allowing their sale, means they can be regulated: The product is quality-controlled, with labels providing information about content, doses, side-effects, and health education messages, while sales can be restricted to over-18’s. In order to get a license to sell these products, sellers have to follow a strict set of regulations, with any breaches punished as a criminal offence. With a model like this, the government could simultaneously regulate the market, improve public understanding of these types of substances, and protect the health of the users. The advice of APDES was ignored, however, in the process of drawing up the new law.