Historiskt tolvstegsprogram startar substitutionsbehandling

Hazelden, en av tolvstegsrörelsens första behandlingshem som arbetar enligt den drogfria ”Minnesotamodellen,” har efter en stor epidemi av opiatöverdoser i USA för första gången i sin historia inlett läkemedelsassisterad behandling med bl.a. buprenorfin och metadon.

Enligt Hazeldens chefläkare, Marvin D Seppala, är underhållsbehandling något helt nytt inom Minnesotamodellen eftersom man ända från starten 1949 har 12- stegsrörelsen alltid avhållit sig från medicinering av sina patienter. Som en förklaring till varför Hazeldens anläggningar, ett av världens största behandingshem, nu ska börja med substitutionsbehandling uppger Seppala den epidemi av opiatläkemedel som skördat flera tusen personer runt om i USA de senaste åren.

Läs mer hos Drugnews.

Hazelden, en av tolvstegsrörelsens första behandlingshem som arbetar enligt den drogfria ”Minnesotamodellen,” har efter en stor epidemi av opiatöverdoser i USA för första gången i sin historia inlett läkemedelsassisterad behandling med bl.a. buprenorfin och metadon.

Enligt Hazeldens chefläkare, Marvin D Seppala, är underhållsbehandling något helt nytt inom Minnesotamodellen eftersom man ända från starten 1949 har 12- stegsrörelsen alltid avhållit sig från medicinering av sina patienter. Som en förklaring till varför Hazeldens anläggningar, ett av världens största behandingshem, nu ska börja med substitutionsbehandling uppger Seppala den epidemi av opiatläkemedel som skördat flera tusen personer runt om i USA de senaste åren.

Läs mer hos Drugnews.