Ungas erfarenhet av nätdroger 2012 (CAN)

För första gången har CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ställt frågor om nätdroger i en undersökning gällande Skolelevers drogvanor. Undersökningen, som genomfördes våren 2012, visar att två procent av flickorna och tre procent av pojkarna i årskurs nio, samt tre procent av flickorna och fem procent av pojkarna i årskurs två i gymnasiet någon gång har testat nätdroger.

Den totala narkotikaerfarenheten 2012 ligger på sju procent för flickorna och nio procent av pojkarna i årskurs nio, samt 15 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna i årskurs två i gymnasiet och det är cannabis som är det mest använda preparatet.

För första gången har CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ställt frågor om nätdroger i en undersökning gällande Skolelevers drogvanor. Undersökningen, som genomfördes våren 2012, visar att två procent av flickorna och tre procent av pojkarna i årskurs nio, samt tre procent av flickorna och fem procent av pojkarna i årskurs två i gymnasiet någon gång har testat nätdroger.

Den totala narkotikaerfarenheten 2012 ligger på sju procent för flickorna och nio procent av pojkarna i årskurs nio, samt 15 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna i årskurs två i gymnasiet och det är cannabis som är det mest använda preparatet.

Begreppet nätdroger används både om narkotikaklassade, icke klassade substanser och substanser klassade som hälsofarlig vara och som saluförs via Internet. I den här undersökningen utgår vi ifrån följande två frågeställningar:

1. ”Nuförtiden talas det om så kallade nätdroger (även kallade designerdroger, RC-droger, nya syntetiska droger). Har du använt någon sådan?” ?Svarsalternativ: 1. Nej. 2. Ja. Spice eller liknande rökmixar. 3. Ja. Mefedron, Metedron eller liknande. 4. Ja, annan nätdrog nämligen…

2. ”Har du under de senaste 12 månaderna köpt droger via Internet?” Svarsalternativ: 1. Ja, droger som var lagliga att köpa, nämligen… 2. Ja, droger som inte var lagliga att köpa, nämligen…

Om undersökningen

Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. 2012 års undersökning omfattar enkäter till sammanlagt 5 000 elever i årskurs 9 och 3804 elever från gymnasiets år 2.

Detta är ett utdrag ur rapporten ”Skolelevers drogvanor 2012”. Rapporten i sin helhet presenteras den 13 mars.

Hela rapporten om Ungas erfrarenhet av nätdroger 2012 finns i pdf- filen nedan.