“Att klassa narkotika”

“För andra gången arrangerades konferensen Drogfokus 2012 i Norrköping. Syftet är att förebygga arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak. Målgrupp är människor i alla åldrar som värnar om hälsa. Mycket handlar om att förebygga, berättar kommunalrådet Lars Stjernkvist . Det gäller att följa upp varenda unge som inte dyker upp i skolan. Ta reda på orsaker och sedan sätta in adekvata insatser i ett tidigt skede.

De sista fem åren har antalet internetdroger exploderat och myndigheter som Läkemedelsverket har svårt att hinna med att klassificera alla nya substanser. Vad beror svårigheterna på och hur går det till att skaffa underlag som kan ligga bakom besluten? Anders Persson, utredare från Folkhälsoinstitutet, berättar.”


Klicka på bilden för att kolla på föredraget!

 

“För andra gången arrangerades konferensen Drogfokus 2012 i Norrköping. Syftet är att förebygga arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak. Målgrupp är människor i alla åldrar som värnar om hälsa. Mycket handlar om att förebygga, berättar kommunalrådet Lars Stjernkvist . Det gäller att följa upp varenda unge som inte dyker upp i skolan. Ta reda på orsaker och sedan sätta in adekvata insatser i ett tidigt skede.

De sista fem åren har antalet internetdroger exploderat och myndigheter som Läkemedelsverket har svårt att hinna med att klassificera alla nya substanser. Vad beror svårigheterna på och hur går det till att skaffa underlag som kan ligga bakom besluten? Anders Persson, utredare från Folkhälsoinstitutet, berättar.”


Klicka på bilden för att kolla på föredraget!