Sthlm bf avtackade gruppledare

Sthlm bf avtackade gruppledare, V, i stockholms läns landsting,Birgitta Sevefjord, fredagen den 7 december.

Stöd och vänskap i svåra o goda tider.

 

Sthlm bf avtackade gruppledare, V, i stockholms läns landsting,Birgitta Sevefjord, fredagen den 7 december.

Stöd och vänskap i svåra o goda tider.