Debatt: Nio av tio personer som använder heroin blir fria med hjälp av metadon

Leif Grönblad går tillsammans med medarbetare på Akademiska sjukhusets metadonprogram ut i UNT (Uppsala nya tidning) med sin synpunkt på det som Lindholm, Annell, Lunnegård och Bromme tog upp i UNT den 26/ 11. Leif Grönblad menar att de angriper den mest livräddande behandlingen för heroin­brukare med en debattartikel fylld av faktafel och i vissa fall direkta lögner. Vetenskapliga studier från bland annat Uppsala visar att uppemot nio av tio brukare blir heroinfria med hjälp av läkemeds­assisterad behandling (LAB). Det skriver Leif Grönblad m fl i sin replik.

Leif Grönblad går tillsammans med medarbetare på Akademiska sjukhusets metadonprogram ut i UNT (Uppsala nya tidning) med sin synpunkt på det som Lindholm, Annell, Lunnegård och Bromme tog upp i UNT den 26/ 11. Leif Grönblad menar att de angriper den mest livräddande behandlingen för heroin­brukare med en debattartikel fylld av faktafel och i vissa fall direkta lögner. Vetenskapliga studier från bland annat Uppsala visar att uppemot nio av tio brukare blir heroinfria med hjälp av läkemeds­assisterad behandling (LAB). Det skriver Leif Grönblad m fl i sin replik.

De menar att behandlingsformen ger goda resultat när det gäller minskad kriminalitet, (miss)bruk, prostitution, smittspridning av hepatit C och hiv samt minskad överdödlighet. Vetenskapliga studier visar också att upp till 90 procent blir heroinfria med hjälp av LAB. Motsvarande siffra för traditionell behandling vid heroinberoende (tex behandlingshem) är 5–10 procent.

Metadonrelaterade dödsfall har också ökat under de senaste åren, och utgörs till störts del av personer som inte går i behandlingsprogrammen och därmet kommer över produkten svart. Det är viktigt att särskilja de dödsfall som är direkt orsakade av metadon ifrån de övriga dödsfallen, tex metadonpatienter som avlidit till följd av hjärtinfarkt eller cancer med mera. Denna “check” görs oftast inte vilket leder till att statistiken blir missvisande. Man måste också beakta hur många liv som räddas och förlängs tack vare LAB.

Det finns ett visst läckage från patienter, samt att det smugglas in från andra länder, hur statistiken exakt ser ut finns det inga uppgifter om. Studier visar att majoriteten av de personer som köper buprenorfin illegalt är opiatberoende som använder preparatet i abstinenslindrande syfte.

“Alla förskrivna narkotikaklassade läkemedel har en svart marknad. Det gäller såväl sömn- smärtstillande som lugnande läkemedel, vilka förskrivs till olika patientgrupper såsom smärt- och cancerpatienter. LAB är den behandling med narkotikaklassade läkemedel som innefattar mest restriktioner och kontroller inom sjukvården. I Socialstyrelsens föreskrifter krävs till exempel att läkemedlet intas övervakat sju dagar i veckan under de första sex månaderna.

Om en patient överlåter eller säljer sitt läkemedel avslutas alltid patientens behandling. Överlåtelse eller försäljning är framför allt en brottslig handling och därmed en polisiär angelägenhet.

Ofrivillig utskrivning från LAB, pga till exempel sidomissbruk, innebär en kraftigt ökad risk för återfall i heroinmissbruk och dödsfall i överdos. Vid ofrivillig utskrivning erbjuds patienten alltid en åtta veckors nedtrappning av metadon, respektive tre–fyra veckor avseende buprenorfin. Forskning och vetenskap visar att även prognosen för frivillig nedtrappning är dålig.

Vi anser att debatten behöver nyanseras och föras på ett sakligt och konstruktivt sätt vilket hittills inte varit fallet.”