SBF Vänner officiellt registrerad hos Skatteverket

Nu är den ideella föreningen SBF Vänner officiellt registrerad hos Skatteverket.

Vi fick organisationsnummer i posten idag och en interrimstyrelse är vald som kommer att vara verksam t.o.m. första årsmötet.

Det finns två medlemskap, ett stödmedlemskap och ett vanligt. Båda är gratis med enda skillnaden att det senare ger dig rösträtt och är till för dig om du vill engagera dig lite mer än att bara visa ditt stöd.

Allt du behöver göra för att bli medlem är att fylla i fornuläret på hemsidan och godkänna att du stödjer föreningens mål och värderingar, nämligen att ge Svenska Brukarföreningen sitt stöd och kräva att de får tala i och vara med när frågor om dem tas upp.

Styrelsen i SBF Vänner

Nu är den ideella föreningen SBF Vänner officiellt registrerad hos Skatteverket.

Vi fick organisationsnummer i posten idag och en interrimstyrelse är vald som kommer att vara verksam t.o.m. första årsmötet.

Det finns två medlemskap, ett stödmedlemskap och ett vanligt. Båda är gratis med enda skillnaden att det senare ger dig rösträtt och är till för dig om du vill engagera dig lite mer än att bara visa ditt stöd.

Allt du behöver göra för att bli medlem är att fylla i fornuläret på hemsidan och godkänna att du stödjer föreningens mål och värderingar, nämligen att ge Svenska Brukarföreningen sitt stöd och kräva att de får tala i och vara med när frågor om dem tas upp.

Styrelsen i SBF Vänner