INPUDS kvartalsrapport (aug- nov)

Här nedan följer INPUDS kvartalsrapport (pdf) från augusti till november.

Läs om den sydamerikanska undergruppen LANPUDs (Latin American Network of People who Use Drugs) konferens i Brasilien, där de pratade om bla droglagar. Om arbetet med harmreduction och då speciellt AIDS frågan och om jämnlikhet mer mera.

Här nedan följer INPUDS kvartalsrapport (pdf) från augusti till november.

Läs om den sydamerikanska undergruppen LANPUDs (Latin American Network of People who Use Drugs) konferens i Brasilien, där de pratade om bla droglagar. Om arbetet med harmreduction och då speciellt AIDS frågan och om jämnlikhet mer mera.