Rapporten från EMCDDA mötet i Lissabon släppt!

EMCDDA (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) är ett organ inom Europeiska Unionen, bildad 1993, med säte i Lissabon.

Oktober mötet handlade om Fentanyl, och våran ordförande Berne Stålenkrantz var med i en expertgrupp (trendspotter group) som delade med sig av information och kunskap.

I rapporten nämns både Berne och Svenska Brukarföreningen. Kul!

 

 

EMCDDA (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) är ett organ inom Europeiska Unionen, bildad 1993, med säte i Lissabon.

Oktober mötet handlade om Fentanyl, och våran ordförande Berne Stålenkrantz var med i en expertgrupp (trendspotter group) som delade med sig av information och kunskap.

I rapporten nämns både Berne och Svenska Brukarföreningen. Kul!