Barn som använder narkotika har också rättigheter!

Rädda barnen har återigen blivit anklagade för att vara drogliberala, nu tillsammans med Child rights international network, som tillsammans med Rädda barnen arbetar med särkillt utsatta barn, i den kategorin finns också barns som anvönder narkotika.

“Företrädare för World Federation Against Drugs (WFAD) har i telefonsamtal och e-poster till medlemmar i CRIN:s styrelse insinuerat att de organisationer CRIN representerar förespråkar droganvändande. Varför? Jo, för att CRIN publicerat dokument som handlar om hur barn som missbrukar ska få sina rättigheter tillgodosedda.” 

Läs svaret på föregående text här!

intressant läsning!

Rädda barnen har återigen blivit anklagade för att vara drogliberala, nu tillsammans med Child rights international network, som tillsammans med Rädda barnen arbetar med särkillt utsatta barn, i den kategorin finns också barns som anvönder narkotika.

“Företrädare för World Federation Against Drugs (WFAD) har i telefonsamtal och e-poster till medlemmar i CRIN:s styrelse insinuerat att de organisationer CRIN representerar förespråkar droganvändande. Varför? Jo, för att CRIN publicerat dokument som handlar om hur barn som missbrukar ska få sina rättigheter tillgodosedda.” 

Läs svaret på föregående text här!

intressant läsning!